Huvudmeny

Waste Refinery

Beskrivning

Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privata och offentliga företag, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.