Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Startdatum

2018-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat i Sverige. Samtidigt är samsjuklighet vanligt vid psykisk ohälsa vilket leder till att patienter med psykisk ohälsa söker akutsjukvård för somatiska besvär i stor utsträckning. Prehospital och intrahospital akutsjukvård har som en uppgift att hjälpa patienter med psykisk ohälsa till bättre hälsa eller åtminstone till ett minskat lidande. Projektet syftar till att med utgångspunkt i sjuksköterskors perspektiv beskriva och förstå bedömning av personer som drabbats av psykisk ohälsa inom prehospital och hospital akutsjukvård och den kompetens dessa bedömningar kräver. Projektet genomförs med både Critical incident technique och klassisk Delfi-studie.

Externa forskare

  • Staffan Hammarbäck, Mats Holmberg, Hanna Johansson, Anders Wetell-Jonsson

Områden

Forskargrupper

  • PreHospen

    Inom Prehospen bedrivs forskning inom pr...

Centrumbildningar