Bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Bedömning av patienter med psykisk ohälsa inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat i Sverige. Samtidigt är samsjuklighet vanligt vid psykisk ohälsa vilket leder till att patienter med psykisk ohälsa söker akutsjukvård för somatiska besvär i stor utsträckning. Prehospital och intrahospital akutsjukvård har som en uppgift att hjälpa patienter med psykisk ohälsa till bättre hälsa eller åtminstone till ett minskat lidande. Projektet syftar till att med utgångspunkt i sjuksköterskors perspektiv beskriva och förstå bedömning av personer som drabbats av psykisk ohälsa inom prehospital och hospital akutsjukvård och den kompetens dessa bedömningar kräver. Projektet genomförs med både Critical incident technique och klassisk Delfi-studie.