Henrik Andersson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4745

E-post: henrik.andersson@hb.se

Rumsnummer: E701

Signatur: HEA

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Prehospital och intrahospital akutsjukvård

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på vårdpersonalens yrkesutövning och deras yrkeskunnande inom både prehospital och intrahospital akutsjukvård samt den vård och vårdande som sker inom den polisiära akutvården.

Ett närliggande forsknings- och intresseområde är bedömning och omhändertagande av personer med psykisk ohälsa inom den akuta vårdkedjan. Ett annat forsknings- och intresseområde handlar om katastrofmedicinsk beredskap både i fredstid, vid höjd beredskap och krig liksom akutsjukvårdens roll i totalförsvaret samt internationell humanitär rätt.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper