Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Boken kommer


I studien undersöks tjänsten Boken kommer såsom den är utformad i Region Stockholm.

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2019-05-09

Tjänsten belyses ur både biblioteksmedarbetarnas, ledningens och användarnas perspektiv. I studien identifieras den befintliga verksamhetens kvaliteter och begränsningar, och diskussioner förs om dess utvecklingsmöjligheter i relation till samhällets demografiska utveckling, bibliotekarieprofessionens förutsättningar samt den tekniska utvecklingen av bibliotekstjänster.