Boken kommer

Boken kommer

Tjänsten belyses ur både biblioteksmedarbetarnas, ledningens och användarnas perspektiv. I studien identifieras den befintliga verksamhetens kvaliteter och begränsningar, och diskussioner förs om dess utvecklingsmöjligheter i relation till samhällets demografiska utveckling, bibliotekarieprofessionens förutsättningar samt den tekniska utvecklingen av bibliotekstjänster.