Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter


Detta projekt är inriktat mot etanolframställning från cellulosa med svampen zygomyceter. Dessa svampar är saprofyter. De kan växa på olika kolkällor i cellulosa och biprodukter, innefattade hexoser och pentoser.

Diarienummer

709-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Vissa zygomyceter, som t. ex. Mucor Indicus och Mucor Hiemalis producerar etanol som den viktigaste metaboliten. Dessutom kan deras cellmassa användas som fiskfoder eller behandlas vidare till superabsorbenter.

Projektet omfattas av:

  • hur Mucor indicus morfologi samt etanol och sockerhalt kan påverka svampens tillväxt och produktivitet samt utbyte av etanol.
  • att studera olika arter och stammar av zygomyceter, som assimilerar olika sockerarter inom cellulosahydrolysat, och kan producera etanol med bra utbyte och produktivitet. Dessutom är svampar som kan odlas vid högre temperatur i samband med SSF-processer  intressanta.

Forskare

  • Prof. Mohammad Taherzadeh
  • Patrik Lennartsson
  • Akram Zamani Forooshani