Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter

Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter

Vissa zygomyceter, som t. ex. Mucor Indicus och Mucor Hiemalis producerar etanol som den viktigaste metaboliten. Dessutom kan deras cellmassa användas som fiskfoder eller behandlas vidare till superabsorbenter.

Projektet omfattas av:

  • hur Mucor indicus morfologi samt etanol och sockerhalt kan påverka svampens tillväxt och produktivitet samt utbyte av etanol.
  • att studera olika arter och stammar av zygomyceter, som assimilerar olika sockerarter inom cellulosahydrolysat, och kan producera etanol med bra utbyte och produktivitet. Dessutom är svampar som kan odlas vid högre temperatur i samband med SSF-processer  intressanta.

Forskare

  • Prof. Mohammad Taherzadeh
  • Patrik Lennartsson
  • Akram Zamani Forooshani