Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Evidensbasering av RETTS


Evidensbasering av RETTS i den prehospitala vården.

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31

Ett avhandlingsprojekt som skall evidensbasera RETTS i den prehospitala vården dels hos vuxna och dels hos barn.

Externa forskare

  • Legitimerad sjuksköterska Carl Magnusson, Ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Områden

Centrumbildningar