Evidensbasering av RETTS

Evidensbasering av RETTS

Ett avhandlingsprojekt som skall evidensbasera RETTS i den prehospitala vården dels hos vuxna och dels hos barn.