Christer Axelsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4765

E-post: christer.axelsson@hb.se

Rumsnummer: E709

Signatur: CHAX

Jag har arbetat vid högskolan sedan 2011. Jag är numera professor i prehospital akutsjukvård. Jag arbetar för närvarande ca 20% med klinisk ambulanssjukvård och 25% som regional samordnare för utveckling av den prehospitala vården i VGR.

  • Carl Magnusson, Göteborgs universitet
  • Johan Holmén, Göteborgs universitet

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Evaluation of various strategies to improve outcome after out-of-hospital cardiac arrest with particular focus on mechanical chest compressions (2010), University of Gothenburg.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper