Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Fenomenet Ullared - en förstudie

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Projektet belyser fenomenet Gekås Ullared från olika perspektiv som entreprenörskap, informationsteknologi, skyltning, kundorientering, servicemöten, familjekonsumtion, Ullared i media. Studien bygger på intervjuer med kunder och personal på Gekås Ullared, intervjuer med campinggäster samt observationsstudier. Projektets resultat presenteras i en forskningsrapport.