Fenomenet Ullared - en förstudie

Fenomenet Ullared - en förstudie

Projektet belyser fenomenet Gekås Ullared från olika perspektiv som entreprenörskap, informationsteknologi, skyltning, kundorientering, servicemöten, familjekonsumtion, Ullared i media. Studien bygger på intervjuer med kunder och personal på Gekås Ullared, intervjuer med campinggäster samt observationsstudier. Projektets resultat presenteras i en forskningsrapport.