Daniel Hjelmgren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4145

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Rumsnummer: U417

Signatur: DHJ

Jag är docent i marknadsföring. Mitt forskningsområde är produkt- och affärsutveckling med fokus på cirkulära affärsmodeller inom textil- och klädindustrin.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2008. Disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i ämnet industriell marknadsföring. För närvarande deltar jag bl.a. i projektet: Uthyrningsmodeller – Studie av affärsmodeller inom textil- och klädindustrin för en resurseffektiv vardag.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Exploring the Interplay between Standard Products and Customer Specific Solutions

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper