Daniel Hjelmgren

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4145

E-post: daniel.hjelmgren@hb.se

Rumsnummer: U417

Signatur: DHJ

Jag arbetar som lektor i marknadsföring. Mitt forskningsområde är handel och resursåtervinning med fokus på textilindustrin. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2008. Disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i ämnet industriell marknadsföring. För närvarande är jag följeforskare i projektet Studio Re:design finansierat av VGR.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Exploring the Interplay between Standard Products and Customer Specific Solutions

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper