Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Följeforskning av ”Studio Re:design”

Startdatum

2012-01-01

Slutdatum

2014-12-31

Västra Götalandsregionen driver tillsammans med Textilhögskolan, Tillskärarakademin i Göteborg och Naturskyddsföreningen projektet Studio Re:design som syftar till att förändra hur kläd- och inredningsbranschen arbetar med textilt återbruk. Studio Re:design ska utveckla prototyper för kläder och inredning med hög design- och modegrad och fungera som en katalysator för att få redesign att nå sin kommersiella potential i samarbete med Västsvenska företag. Vid högskolan bedrivs ett följeforskningsprojekt av Studio Re:design som syftar till att undersöka olika möjligheter och strukturella hinder på produktionssidan för att utveckla innovativa produkter av befintliga varor och material inom textilindustrin i större skala än vad som görs idag. följeforskningsprojektet bedrivs under 2012-2014 och finansieras av Högskolan i Borås.