Följeforskning av ”Studio Re:design”

Följeforskning av ”Studio Re:design”

Västra Götalandsregionen driver tillsammans med Textilhögskolan, Tillskärarakademin i Göteborg och Naturskyddsföreningen projektet Studio Re:design som syftar till att förändra hur kläd- och inredningsbranschen arbetar med textilt återbruk. Studio Re:design ska utveckla prototyper för kläder och inredning med hög design- och modegrad och fungera som en katalysator för att få redesign att nå sin kommersiella potential i samarbete med Västsvenska företag. Vid högskolan bedrivs ett följeforskningsprojekt av Studio Re:design som syftar till att undersöka olika möjligheter och strukturella hinder på produktionssidan för att utveckla innovativa produkter av befintliga varor och material inom textilindustrin i större skala än vad som görs idag. följeforskningsprojektet bedrivs under 2012-2014 och finansieras av Högskolan i Borås.