Nicklas Salomonson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4479

E-post: nicklas.salomonson@hb.se

Rumsnummer: L408

Signatur: NSA

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9159-4593

Nicklas Salomonson är professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som transformativa tjänster, sårbara och utsatta konsumenter, negativa kundbeteenden, värdeskapande/värdeförstörande, teknologi i tjänster, kundorientering, och hållbar konsumtion. Hans forskning har publicerats i journaler såsom Industrial Marketing Management, Marketing Theory, Journal of Marketing Management, Journal of Macromarketing, Journal of Retailing and Consumer Services, Journal of Creating Value, Journal of Business Communication, och Journal of Cleaner Production.

Han fokuserar för närvarande på transformativ tjänster och i synnerhet på vad som möjliggör och hindrar konsumenter från att vara en aktiv del av marknader.

Forskningsprojekten har bl.a. finansierats av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), KK-stiftelsen och Handelsrådet.

Han leder forskargruppen Tjänster och handel vid Högskolan i Borås - en flervetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, med handel som primärt forskningsfokus.

Han är även områdesföreträdare för Handel och IT, ett av Högskolan i Borås prioriterade forskningsområden. 

Installationsföreläsning

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Installationsföreläsning: Frontanställdas roll i en allt mer digitaliserad detaljhandel

 

Uppdrag

2022- Uppdrag som områdesföreträdare för forskningsområdet Handel och IT vid Högskolan i Borås. Områdesföreträdaren har det övergripande ansvaret för att driva och koordinera den strategiska utvecklingen inom forskningsområdet

2019- Ordinarie lärarrepresentant i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Borås 

2012-2014 -- Forskarutbildningssamordnare vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås 

2010-2011 -- Bitr. ämnesföreträdare för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2006-2009 -- Ämnesansvarig för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Samtal och Samspel – En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper