Nicklas Salomonson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4479

E-post: nicklas.salomonson@hb.se

Rumsnummer: L408

Signatur: NSA

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9159-4593

Nicklas Salomonson är professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel vid Högskolan i Borås. Hans forskning berör områden som interaktion i tjänstemöten, värdeskapande, teknologi i tjänster, kundorientering, negativa kundbeteenden, konsumenters sårbarhet och hållbar konsumtion. Hans forskning har publicerats i journaler såsom Industrial Marketing Management, Marketing Theory, Journal of Marketing Management, Journal of Macromarketing, Journal of Retailing and Consumer Services, Journal of Creating Value, Journal of Business Communication, International Journal of Quality and Service Sciences och Research in Transportation Business & Management.

Han fokuserar i pågående forskning olika aspekter av negativa kundbeteenden i branscher såsom kollektivtrafik och detaljhandel. Ett av projekten syftar till att klargöra kunddiskursen/kundrollen i relation till tjänstemöten. Ett specifikt intresse berör hur föreställningar om kunden ibland hamnar på kollisionskurs med organisatorisk rationalitet och professionella normer, speciellt incidenter där kunder agerar på ett oacceptabelt sätt mot anställda. I ett annat forskningsprojekt studeras hur patientinvolvering påverkar anställda inom hälso- och sjukvården.

Forskningsprojekten har bl.a. finansierats av Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), KK-stiftelsen och Handelsrådet.

Han leder forskargruppen Tjänster och handel vid Högskolan i Borås - en tvärvetenskaplig forskargrupp som samlar forskare i främst företagsekonomi, men även informatik, med handel som primärt forskningsfokus.

Han är även medlem av forskargruppen Sustainable marketing and consumption research group och SAMOT vid CTF, Karlstads univ. [extern länk]

Installationsföreläsning

Vänligen Acceptera marknadsföring-cookies för att titta på den här videon.

Installationsföreläsning: Frontanställdas roll i en allt mer digitaliserad detaljhandel

Uppdrag

2006-2009 -- Ämnesansvarig för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2010-2011 -- Bitr. ämnesföreträdare för ekonomiämnet vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2012-2014 -- Forskarutbildningssamordnare vid Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

2019-2023 -- Ordinarie lärarrepresentant i Forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan i Borås (FoU-nämnden). Period: 2019-02-01 -- 2023-01-31 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Samtal och Samspel – En studie av kundtjänstpersonal i två industriella företag

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper