Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

INCITE - Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use


Det övergripande syftet med projektet INCITE är att utveckla nya metoder och verktyg baserat på informationsfusion och bibliometrisk analys. Detta för att på olika sätt analysera vetenskapliga publikationer och annan data relaterad till forskningsområden/ämnen, t.ex. akademiska nätverk, patent och annan forskningsaktivitet som går att behandla med kvantitativa metoder.

Man vid en hög med papper

Startdatum

2013-10-01

Slutdatum

2015-12-31

Dessa verktyg kan t.ex. användas av enskilda forskare för att snabbt få en överblick över ett forskningsområde och på så sätt underlätta effektivera forskningsarbetet. 

Förväntade bidrag:

  • Metoder för att modellera osäkerheter i data och kombinera olika data med hjälp av informationsfusion och bibliometrisk analys i syfte att stödja en forskare i arbetet med att få en överblick av ett forskningsområde.
  • Metoder för lättförståelig och interaktiv visualisering av ovanstående resultat.
  • En enklare prototyp som exemplifierar ovanstående.

De metoder och prototyper som utvecklas i projektet är exempel på E-tjänster som en forskare behöver ha i sitt dagliga forskningsarbete.

Forskare fån Högskolan i Borås:
Nasrine Olson (projektledare), nasrine.olson@hb.se, 033-435 4318
Björn Hammarfelt, bjorn.hammarfelt@hb.se
Gustaf Nelhans, gustaf.nelhans@hb.se, 033-435 5985
Jan Nolin, jan.nolin@hb.se, 033-435 4336

Forskare från Högskolan i Skövde:

Alexander Karlsson, alexander.karlsson@his.se, 0500-448 332
Göran Falkman, goran.falkman@his.se, 0500-448335
Joe Steinhauer, joe.steinhauer@his.se, 0500-448822

Läs mer om samarbetet med Skövde.