SMS – Social Media Studies

Social Media Studies (SMS) är en tvärvetenskaplig temasatsning vid Högskolan i Borås och har sitt säte i Bibliotekshögskolan.

Social Media Studies loVåra förändrade informationsvanor har en betydande effekt på grundläggande samhällsnormer vad gäller t.ex. politik, demokrati, aktivism, förtroende, relationer, marknader, handel, kulturskapande och kulturupplevelser.

SMS består av en stark forskningsmiljö som arbetar med fem övergripande teman:

  • Politik, demokrati, aktivism
  • Kulturskapande och kulturupplevelser
  • Förtroende, relationer och privatliv
  • Marknader och handel
  • Teknik och samhällsutveckling

Forskning som bedrivs vid SMS bygger på empiriskt grundade undersökningar samt regelbundna samarbeten med näringsliv och myndigheter. Resultaten presenteras i etablerade forskningsjournaler samt workshops tillsammans med samarbetspartners och andra nationella/internationella forskare.

Kontaktperson för SMS

Nasrine Olson, universitetslektor