En man tittar besvärat på en stor pappershög

INCITE - Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use

INCITE - Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use

Dessa verktyg kan t.ex. användas av enskilda forskare för att snabbt få en överblick över ett forskningsområde och på så sätt underlätta effektivera forskningsarbetet. 

Förväntade bidrag:

  • Metoder för att modellera osäkerheter i data och kombinera olika data med hjälp av informationsfusion och bibliometrisk analys i syfte att stödja en forskare i arbetet med att få en överblick av ett forskningsområde.
  • Metoder för lättförståelig och interaktiv visualisering av ovanstående resultat.
  • En enklare prototyp som exemplifierar ovanstående.

De metoder och prototyper som utvecklas i projektet är exempel på E-tjänster som en forskare behöver ha i sitt dagliga forskningsarbete.

Forskare fån Högskolan i Borås:
Nasrine Olson (projektledare), nasrine.olson@hb.se, 033-435 4318
Björn Hammarfelt, bjorn.hammarfelt@hb.se
Gustaf Nelhans, gustaf.nelhans@hb.se, 033-435 5985
Jan Nolin, jan.nolin@hb.se, 033-435 4336

Forskare från Högskolan i Skövde:

Alexander Karlsson, alexander.karlsson@his.se, 0500-448 332
Göran Falkman, goran.falkman@his.se, 0500-448335
Joe Steinhauer, joe.steinhauer@his.se, 0500-448822