Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

InnovationLabs in Central Asia


InnovationLabs in Central Asia (INOCAST) är ett TEMPUS-program vilket syftar till att adressera behovet av att utveckla en hållbar och användarcentrerad infrastruktur för att katalysera innovation i Centralasiens kunskapstriangel.

Startdatum

2013-12-01

Slutdatum

2016-12-31

Det viktigaste resultatet från projektet förväntas vara fullständigt operativa InnovationLabs vilka skall stimulera kommersialisering av offentlig forskning på ett kostnadseffektivt sätt. Detta genom att bland annat införliva best practice-metoder för utformning av produkter, processer och tjänster och som samtidigt svarar på användarnas behov. Partnerländer är Kazakstan, Tadzjikistan , Kirgizistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Centralasien samt ett flertal länder i Europa (Ex Spanien, Sverige, England, Lettland).