Huvudmeny

”LEVA-projektet” Hållbart ledarskapande genom delaktighet - Värdegrundsarbete i äldreomsorgen


Projektets syfte är att fokusera på värdegrundsfrågor, utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer för att främja ett gott liv och hälsosamt åldrande för den äldre personen, en hälsosam arbetsmiljö och hållbart ledarskapande.

Startdatum

2017-10-01

Slutdatum

2020-09-30

Projektets syfte är att fokusera på värdegrundsfrågor, utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer för att främja ett gott liv och hälsosamt åldrande för den äldre personen, en hälsosam arbetsmiljö och hållbart ledarskapande.

Mer specifikt är syftet att utveckla en arbetsmodell som bidrar till:

  • ökad livskvalitet för äldre
  • bättre – hälsofrämjande - arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal
  • hållbart ledarskapande för äldreomsorgens chefer

Informationsbrev om LEVA-projektet (pdf)

Projektsamordnare:
Lise-Lotte Jonasson