Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Produktion av antibakteriella fibrer från svampceller


Detta projekt syftar till introduktion av nya fibrer från svampchitin och kitosan för eventuell användning vid medicinska tillämpningar.

Startdatum

2018-09-01

Slutdatum

2020-02-01

Svampchitin och kitosan är alternativ till skaldjursavfall. Chitosan-kitinfibrer (erhållna från skaldjursmedel) har redan visat en potential för att användas i medicinska tillämpningar, till exempel som suturer och sårläkningsmaterial.

En ny metod kommer att utvecklas för produktion av fibrer från svampchitin-kitosan. Målet är att ersätta de giftiga kemikalier som vanligtvis används vid spinning av kitinfibrer med ett säkert lösningsmedel. Projektet är ett steg mot utveckling av nya biomaterial från svampchitin-kitosan speciellt för biomedicinska tillämpningar.

Områden

Finansiärer