Produktion av antibakteriella fibrer från svampceller

Produktion av antibakteriella fibrer från svampceller

Svampchitin och kitosan är alternativ till skaldjursavfall. Chitosan-kitinfibrer (erhållna från skaldjursmedel) har redan visat en potential för att användas i medicinska tillämpningar, till exempel som suturer och sårläkningsmaterial.

En ny metod kommer att utvecklas för produktion av fibrer från svampchitin-kitosan. Målet är att ersätta de giftiga kemikalier som vanligtvis används vid spinning av kitinfibrer med ett säkert lösningsmedel. Projektet är ett steg mot utveckling av nya biomaterial från svampchitin-kitosan speciellt för biomedicinska tillämpningar.