Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Sjukskrivning och personalomsättning


Betydelsen av ledares handlingsberedskap för hälsofrämjande arbete, ledarskap samt betingelser för kontroll, flexibilitet, stödresurser och ledarskap

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Sjukskrivning och ohälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal är högre än inom många andra yrkesområden. Syftet med projektet är att studera förhållanden på arbetsplatsen som kan påverka sjukskrivning och personalomsättning inom hälso- och sjukvård, särskilt med avseende på hård kontroll, flexibla förhållanden i arbetet, ledarskap och stödjande resurser. Forskningsdata består av enkäter, registerdata och intervjuer. Rapportering sker via vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, rapporter, internationella, nordiska och svenska konferenser, samt en doktorsavhandling.