Sjukskrivning och personalomsättning

Sjukskrivning och personalomsättning

Sjukskrivning och ohälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal är högre än inom många andra yrkesområden. Syftet med projektet är att studera förhållanden på arbetsplatsen som kan påverka sjukskrivning och personalomsättning inom hälso- och sjukvård, särskilt med avseende på hård kontroll, flexibla förhållanden i arbetet, ledarskap och stödjande resurser. Forskningsdata består av enkäter, registerdata och intervjuer. Rapportering sker via vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, rapporter, internationella, nordiska och svenska konferenser, samt en doktorsavhandling.