Agneta Kullén Engström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4703

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se

Rumsnummer: D706

Signatur: AGKU

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Jag är utbildad sjuksköterska och innan jag började på högskolan arbetade jag som kvalitetskoordinator och utbildningsansvarig på Skaraborgs sjukhus.

För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt med utgångs punkt i chefers arbete med kvalitets- och processutveckling, stärka brukarmedverkan och brukarsäkerhet inom äldreomsorgen. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården Nyckelaktörers och medarbetares upplevelser.