Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Smärtlindring vid höftfraktur

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2017-12-31

Syftet med studien är att undersöka om preoperativ fascia iliaca compartment blockad (FICB) med lågdos, ca 25 % av maxdos, med lokalanestetika ger bättre smärtbehandling och lägre förvirringsgrad på patienter med höftfraktur, jämfört med traditionell smärtlindring. Vidare kommer en studie från hämtplatsen till avlämning på sjukhus kartlägga grad av smärta patienter med misstänkt höftfraktur har prehospitalt

Doktorand Pär Wennberg, Örebro universitet

Projektledare

  • Adjungerad professor Margareta Möller, Örebro universitet

Externa forskare

  • Pär Wennberg, doktorand vid Örebro Universitet
  • Elisabeth Kenne Sarenmalm, PhD, FoU Skas

Områden

Centrumbildningar