Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Training the trainers. Dissemination of knowledge on digitisation


Ett samarbetsprojekt mellan europeiska kulturarvsinstitutioner och Högskolan i Borås för att förbättra arbets- och processflöden inom projekt som digitaliserar kulturarvsmaterial.

Diarienummer

952-13

Startdatum

2013-09-01

Slutdatum

2015-08-31

Det mest konkreta resultatet är att producera en digital verktygslåda ("Sofia's toolbox") med inspiration, guider, exempel på best practices samt övningar, riktad till personal på europeiska kulturarvsinstitutioner som behöver kompetensutveckla sina kolleger inför digitaliseringsprojekt. Verktygslådan erbjuds gratis i open access på webben genom creative commons, där vilken institution som helst kan ta del av den eller delar av den, återanvända den och utveckla den till att bli ännu bättre.