Akademisk högtid

Med anledning av pandemin har rektor fattat beslut om att 2020 och 2021 års akademiska högtid ställs in. Högtiden flyttas till nästa planerade tillfälle som är 22 april 2022, då vi kommer att uppmärksamma alla de som vi skulle ha firat 2020–2021.

Se det filmade reportaget från högtiden 2019

Bilderna på denna sida är från högtiden 2019 (fotograf Suss Wilén).

Bildlänkar