Huvudmeny

Rektors beslutsmöte

Rektor Mats Tinnsten fattar beslut vid rektors beslutsmöte efter föredragning av handläggare.

Vid beslutsmötet deltar förutom rektor och föredragande, prorektor, förvaltningschef/högskoledirektör samt en sekreterare. Studentkården är inbjudna att närvara med en representant.

Ärenden som ska tas till rektorsbeslut ska hanteras enligt särskilda rutiner. Dessa rutiner finns att läsa i högskolans handläggarhandbok - länk till handläggarhandboken.

Mötestider för våren 2019:

 • 2019-01-14
 • 2019-01-21
 • 2019-01-28
 • 2019-02-04
 • 2019-02-11
 • 2019-02-18
 • 2019-02-25
 • 2019-03-04
 • 2019-03-11
 • 2019-03-18
 • 2019-03-25
 • 2019-04-01
 • 2019-04-08
 • 2019-04-15
 • 2019-04-23
 • 2019-04-29
 • 2019-05-06
 • 2019-05-13
 • 2019-05-20
 • 2019-06-03
 • 2019-06-10
 • 2019-06-17