Rektors beslutsmöte

Rektors beslutsmöte äger rum en gång per vecka, företrädesvis måndagar kl. 13:15-14:00. Vid beslutsmötet deltar förutom rektor och föredragande, prorektor, förvaltningschef samt en handläggare/sekreterare. Studentkården är inbjudna att närvara med en representant.

Ärenden som ska tas till rektorsbeslut ska hanteras enligt särskilda rutiner. Dessa rutiner finns att läsa i högskolans handläggarhandbok - länk till handläggarhandboken.

Mötestider hösten 2022:

 • 2022-08-15
 • 2022-08-22
 • 2022-08-29
 • 2022-09-05
 • 2022-09-12
 • 2022-09-19
 • 2022-09-26
 • 2022-10-03
 • 2022-10-10 (kl. 9.00)
 • 2022-10-17 (kl. 8.00)
 • 2022-10-24
 • 2022-10-31
 • 2022-11-07
 • 2022-11-14
 • 2022-11-21 (kl.13.00)
 • 2022-11-28
 • 2022-12-05
 • 2022-12-12
 • 2022-12-19