Akademichefens ledningsråd

Akademichef beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för rådet. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers ledningsråd. (Ej klart ännu)

Studenter har alltid rätt att vara representerade med två (2) ledamöter.