Akademichefens ledningsråd

Akademichef beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för rådet. Sammansättningen ska dock likna övriga akademiers ledningsråd.

Studenter har alltid rätt att vara representerade med två (2) ledamöter.