Efter kurs

Inrapportering av resultat

Lärare/rapportör rapporterar resultat direkt i Ladok. Examinator attesterar betyg i kursen. Utbildningsadministratör hjälper till vid behov.

Återrapportering i TFU

Återrapportering av resursförbrukning sker i TFU. Deadline för återrapportering i TFU är två veckor efter terminsslut.

Kursvärdering och kursrapport

Ett konkret exempel på en kvalitetssäkrande utvärderingsrutin är de kursutvärderingar som genomförs i varje kurs i enlighet med Policy för kursutvärderingsarbetet vid Högskolan i Borås.

När kursansvarig skriver kursrapporten finns en kursrapportsmall att utgå ifrån.

Kursrapporten laddas upp av kursansvarig i Kursrapporter vid Högskolan i Borås i Canvas senast tre månader efter kursens slut. Kursrapporten ska också delges studenterna som läst kursen samt den nya studentgruppen nästa gång kursen ges.