Kursplanering Biblioteks- och informationsvetenskap

Via menyn hittar du information om:

  • Före kursstart
  • Genomförande av kurs
  • Examination
  • Efter kurs
  • Administrativ personal Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Tänk på att

  • Ladokkoden (kurskoden) ska alltid finnas med i kommunikation om kursen. Genom att ange Ladokkoden undviks sammanblandning av kurser med liknande namn.
  • Studenter som har rätt till stöd i någon form är själv bärare av informationen. Studenten informerar kursansvarig som sedan informerar hela kurslaget och utbildningsadministratör.

Schemafria (undervisningsfria) dagar

  • Första dagen på terminen
  • Elevate och Karriärmässan – högskolans karriärevenemang (delvis schemafritt)
  • Mellandagar runt jul och nyår