Genomförande av kurs

Kursvärdering

I varje kurs ska en kursvärdering genomföras. Det är kursansvarigas uppgift att tillhandahålla en kursvärdering i kursaktiviteten och sedan skriva en kursrapport vid kursens slut. Läs mer under kursrapport i menyn.

Examination och tentamen

Regler och rutiner för examination och tentamen, se respektive sida i menyn.