Genomförande av kurs

Mittutvärdering

I kursplanen står det om du ska genomföra en mittkursvärdering i kursen. Syftet är att på ett systematiskt sätt samla in studenternas synpunkter på kursens upplägg och innehåll under kursens gång. Vid behov kan du sedan genomföra justeringar i samråd med studenterna för resterande delen av kursen. Mittkursvärderingen kan du även använda som underlag för förändringar för kommande kurstillfällen.

Står det inget i kursplanen om mittkursvärdering bör du genomföra en mittkursvärdering, eller på annat sätt stämma av med studenterna om hur kursupplägget och innehållet fungerar och om det finns behov för eventuella justeringar.

Som hjälp vid en mittkursvärdering kan du använda dig av följande mall. Kom gärna med förslag på hur materialet kan utvecklas för att vara till hjälp vid en mittkursvärdering.

Mittkursvärdering mall

Kursvärdering

Planera och genomför kursvärdering. Kom ihåg att även värdera VFU:n om det ingår.

Examination och tentamen

Regler och rutiner för examination och tentamen.