Salstentamen

Tentamensbokning

Första tentamenstillfället förläggs vanligtvis på förmiddagen och tentamenstillfälle två samt de efterföljande förläggs på eftermiddagen. Om dator ska användas ska IT-avdelningen och Studentexpeditionen kontaktas i mycket god tid.

 • Tentamenstider är gemensamma för samtliga utbildningar:
  • kl. 09:00-13:00
  • kl. 14:00-18:00
  • Kvällstentamen på onsdagar med starttid kl. 17:30
  • Lördagstentamen startar kl. 09:30.
  • Om man önskar boka en kortare alternativt längre tentamen ska denna förläggas på eftermiddagen.
  • Boka tentamensdatum i god tid! Senast 5 veckor före tentamensdag!

Uppgifter som alltid måste finnas med i en tentamensbokning

 • Datum och tid
 • Institution
 • Program
 • Kurs
 • Vilken tentamen det är, t.ex. 1-5, omtentamen eller tentamen.
 • I fältet ”signatur” skriver du din signatur och en signatur som anger vilken ort  salstentamen går i:
  • För salstentamen i Borås, ange: TEN och din egen signatur.
  • För salstentamen i Skövde, ange: STEN och din egen signatur.
  • För salstentamen i Varberg, ange: VTEN och din egen signatur.
 • I fältet för lokal skriver du antalet möjliga studenter, t.ex. antal 40.
 • I fältet ”skicka bekräftelse till” skriver du studentexpeditionen@hb.se.
  Studentexpeditionen bokar då lokal och tentamensvakter.

Tentamenshantering

 • Läraren mejlar tentamen till tentamen@hb.se 
  OBS! Samtliga sidor i tentamen ska mejlas i en pdf-fil till Studentexpeditionen, senast 5 dagar före tentamensdagen.
 • Det är mycket viktigt att alla uppgifter på tentamenframsidan stämmer. Studentexpeditionen trycker sedan upp tentamen och förbereder dessa inför tentamenstillfället. Mallar för framsidan hittar du här.
 • När anmälningstiden gått ut skriver Studentexpeditionen ut anmälningslistor. Det är då försent för studenten att anmäla sig. 

Tentamensregler

 • Från och med 1 oktober 2019 måste studenten anmäla sig till tentamen senast 10 dagar före tentamenstillfället.
 • Utan anmälan tillåts studenten inte att skriva tentamen.
 • Studenten ska vara på plats i tentamenssalen senast 15 minuter före tentamen börjar.

Observera de rutiner som gäller under coronapandemin

Läs mer på länken nedan!

Mer information om tentamen finns att läsa här.

Rättning av tentamen och resultat i Ladok

Tentamen finns att hämta för rättning hos Studentexpeditionen, efter att den har scannats in, på eftermiddagen dagen efter tentamen. När tentamen är rättad lämnas de till utbildningsadministratör för avkodning, inrapportering i Ladok och återlämning till Studentexpeditionen. När resultatet är inlagt i LADOK och signerat kan studenterna se sitt resultat via ”Ladok för studenter".

Omprövning

Eventuell begäran om omprövningar sköts av Studentexpeditionen. Studenter kan få VG vid omtenta ifall första salstentamen var U, (OBS! Detta gäller inte för inlämningsuppgifter och hemtentamen). Omtenta från G till VG godkänns inte (s.k. plussning). VG på hel kurs ges om studenten har fått VG på mer än 50% av de hp som genererar VG.

Campus Varberg

Studenter anmäler sig till tentamen via Högskolan i Borås webbsida. 
Bokning och hantering av tentamen sker via StudentCentrum i Borås. 
Kontakt med tentamensansvariga Campus Varberg: tentamen@campus.varberg.se

Efter genomförd tentamen skickar receptionen i Varberg dessa till ansvarig utbildningsadministratör som i sin tur lämnar skrivna tentamen till berörd lärare. Efter rättning återlämnar lärare tentamen till utbildningsadministratör som avkodar och skickar vidare till Varberg på ett säkert sätt. Annat, exempelvis inlämningsuppgifter, lämnas till ansvarig utbildningsadministratör och markeras tydligt att det ska till Varberg.