Akademichefens ledningsråd

Akademichef och ordförande: Stina Sundling
Prefekt: Ann-Sofie Rihs
Prefekt: Eva-Lotta Andersson Lidén
Proprefekt: Anna Kängström
Programansvarig: David Robertsson
Programansvarig: Linda Hokka
Programansvarig: Therese Bäckman
Forskningsledare: Charlotta Thodelius
Kommunikatör: Johanna Avadahl
Sekreterare: Elisabeth Södergren
Studentrepresentanter från Polisförbundets studerandeförening.

När personalärenden behandlas deltar inte programansvariga och studentrepresentanter.