Arbetslag

Vid akademin finns sex arbetslag för lärare och doktorander som koordineras av en lektor.

Arbetsuppgifter

  • Driva kvalitetsutveckling av teori och praktik inom respektive område
  • Diskutera och arbeta fram kursplaner och litteraturlistor samt ge förslag till Beredningsgruppen
  • Ge förslag till prefekt beträffande utbildningsförändringar och nya kurser
  • Utveckla examinationsformer

Arbetslag 1 
med särskilt ansvar för sjuksköterskeprogrammets inledande kurs, samt psykiatrisk omvårdnad och psykiatri.

Arbetslag 2
med särskilt ansvar för reproduktiv hälsa, obstetrik och gynekologi.

Arbetslag 3
med särskilt ansvar för akutsjukvård och medicinsk vetenskap exklusive psykiatri, obstetrik och gynekologi.

Arbetslag 4
med särskilt ansvar för hälsofrämjande och förebyggande vård samt pediatrisk omvårdnad.

Arbetslag 5
med särskilt ansvar för grundläggande och specifik omvårdnad i teori och praktik inom sjuksköterskeutbildningen.

Arbetslag 6
med särskilt ansvar för arbetsliv och välfärd.