Beredning av kursplaner

Programansvariga är beredningsansvariga inom respektive program och kursansvariga ansvarar för revideringar av kursplaner.

Beredningen skall ske i samråd med kollegiet på lärarlags- och programmöten inför fastställande i Utbildningsutskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 

Sammankallande till lärarlags-och programmöten ansvarar för att kursplaner återkommer som stående punkt på dagordningen och bereder förslag till nästkommande Utbildningsutskottsmöte.

  • Ärenden ska anmälas senast 2 veckor INNAN sista inlämningsdatum till utbildningshandläggare genom att mejla till a2@hb.se. Markera ändringar i reviderade kursplaner- allt nytt markeras med gult och allt som ska strykas markeras med överstruket. Mallen för Beredningsunderlag skall alltid skickas med ärendet vid kursplaner. Du hittar mallen på G: under A2-Utbildning - Mallar. Vid utbildningsplaner: Beredningsunderlag utbildningsplan (Word-fil) 
  • Utbildningshandläggare ansvarar för korrekturläsning. Innehåll av ämnesmässig karaktär ansvarar program/kursansvariga för. 
  • Utbildningshandläggare skickar in ärenden som skall föredras, sedan skickas kallelse till program/kursansvarig som föredrar sin kursplan vid utbildningsutskottsmötet.
  • Planera inlämning av nya kursplaner och revideringar - ärenden som kommer in för sent behandlas inte på närmaste möte utan flyttas till nästa! 
  • En kursplan ska alltid vara fastställd i god tid före kursstart. För fristående kurser skall det vara fastställda senast vid tid för ansökan.
  • Alla ändringar i kursplaner ska skickas in- även reviderad litteratur.

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner (gemensamma för hela HB) 

Referenssystem för litteraturlistor

Mötestider samt protokoll (Observera att ärenden skall lämnas via utbildningshandläggare 2 veckor  INNAN sista inlämningsdatum till utskottet)