Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Ledamöter

Utbildningar

 • Civilekonomexamen
 • Examen med huvudområde företagsekonomi
 • Examen med huvudområde textilt management
 • Examen med huvudområde offentlig förvaltning
 • Examen med huvudområde arbetsvetenskap
 • Examen med huvudområde vård- och omsorgsadministration

Mötestiden våren 2024

Datum, tid, plats och deadline

2024-02-07 13-16 Zoom, deadline 2024-01-17
2024-03-13 13-16 Zoom, deadline 2024-02-28
2024-04-10 13-16 Zoom, deadline 2024-03-27
2024-05-08 13-16 Zoom, deadline 2024-04-24
2024-06-12 13-16 Zoom, deadline 2024-05-29

Mötestiden hösten 2024

Datum, tid, plats och deadline

2024-08-28 kl. 13:00–16:00 L324, deadline 2024-08-14
2024-09-25 kl. 13:00–16:00 Zoom, deadline 2024-09-11
2024-10-30 kl. 13:00–16:00 Zoom, deadline 2024-10-16
2024-11-27 kl. 13:00–16:00 Zoom, deadline 2024-11-13

Ta del av schemat i KronoX

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuea@hb.se

Typärenden som behandlas i utbildningsutskottet

Ärenden:

 • Kursplaner
 • Utbildningsplaner
 • Examinatorslistor
 • Byte av examinator
 • Diskussionsärenden

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet. Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.