Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Ledamöter

Marcus Gianneschi, ordförande
Mikael Löfström, ledamot 
Anette Gustafsson, ledamot
Rudrajeet Pal, ledamot
Kjell Johansson, suppleant
Agneta Kullén Engström, suppleant
Olga Chkanikova, suppleant

Susann Evertsson, sekreterare

Utbildningar

  • Civilekonomexamen
  • Examen med huvudområde företagsekonomi
  • Examen med huvudområde textilt management
  • Examen med huvudområde offentlig förvaltning
  • Examen med huvudområde arbetsvetenskap
  • Examen med huvudområde vård- och omsorgsadministration

Mötestider

Mötestider
Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuea@hb.se

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet. Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.