Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Ledamöter

Utbildningar

 • Civilekonomexamen
 • Examen med huvudområde företagsekonomi
 • Examen med huvudområde textilt management
 • Examen med huvudområde offentlig förvaltning
 • Examen med huvudområde arbetsvetenskap
 • Examen med huvudområde vård- och omsorgsadministration

Mötestider

Datum, tid, lokal, deadline:

 • 2022-08-24, kl. 13:00–16:00, Zoom, deadline 2022-08-10
 • 2022-09-21, kl. 13:00–16:00, Zoom, deadline 2022-09-07
 • 2022-10-19, kl. 13:00–16:00, Zoom, deadline 2022-10-05
 • 2022-11-16, kl. 13:00–16:00, Zoom, deadline 2022-11-02
 • 2022-12-14, kl. 13:00–16:00, Zoom, deadline 2022-11-30

Ta del av schemat i KronoX.

Samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuea@hb.se

Typärenden som behandlas i utbildningsutskottet

Ärenden:

 • Kursplaner
 • Utbildningsplaner
 • Examinatorslistor
 • Byte av examinator
 • Diskussionsärenden

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet. Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.