En ek

Vår värdegrund

Låt det vibrera

Ömsesidig respekt

 

 • Värdigt bemötande
 • Närvarande i samtalet
 • Nyfikenhet/våga fråga
 • Respektera varandras situation och olikheter
 • Motarbeta hierarkiskt tänkande/beteende

Öppenhet

 • Våga vara sig själv
 • Lyhörd/öppen för andras tankar och idéer
 • Dela med sig av kunskap och kompetens

Tydlighet

 • Ärlig kommunikation
 • Långsiktig planering
 • Tydligt ledarskap/medarbetarskap

Diskussioner skapar många gånger fler frågor än svar men man kan ses som en del i reflektionen och att akademin kommer vidare i arbetet med gemensam värdegrund. Att föra denna typ av dialog är ett sätt att låta trädet vibrera.

När någon gren skadas, eller i värsta fall kapas av, får det återverkningar för hela trädet. Trädet hålls ihop genom att alla grenar innefattas. En okontrollerad öppenhet kan göra att vi skadar varandra om vi saknar ömsesidig respekt. I tydlighet ligger att ha en ärlig/äkta kommunikation men aldrig på bekostnad av att förlora ömsesidig respekt.

Klicka här för att se vårt värdegrundsträd i sin helhet.