Studentombudsman

Till studentombudsman kan du vända dig om du har frågor om högskolans olika processer som t.ex. betygssättning eller förkunskapskrav. Frågorna kan också gälla bemötande från lärare och annan personal. Stödet gäller även för studenter i verksamhetsförlagd utbildning hos tredje part.

  • Studentombudsman är ett informerande, vägledande och hänvisande stöd för studenter.
  • Studentombudsman kan inte påtvinga högskolan sanktioner eller förändra regler och lagar.
  • Studentombudsman är en stödperson, inte jurist.

Det här kan studentombudsman göra för dig som är student

  • Lyssna till och diskutera studentärenden.
  • Stödja dig i att utvärdera och bedöma olika valmöjligheter i det aktuella ärendet.
  • Fungera som referenskälla; Vad säger högskolelagen, högskoleförordningen, utbildningsplanen, kursplanen och eventuell studenthandbok?
  • Informellt undersöka ärendet.
  • Identifiera och förklara policies och procedurer.
  • Hjälpa till att avgöra om du ska gå vidare med ärendet.
  • Ge konkreta råd om vidare handläggning.

Kontakt

Emelie Källquist, studentombudsman

Telefonnummer: 033-435 4735
E-post: studentombudsman@hb.se

Öppettider

Boka tid per telefon eller e-post.

Mer information:

Externa resurser