Agnes Andersson Wänström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4647

E-post: agnes.andersson_wanstrom@hb.se

Rumsnummer: U322

Signatur: AGO

Jag arbetar med forskning inom logistik och lean i sjukvården med fokus på detaljplanering.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess arbetade jag som logistikutvecklare i fordonsindustrin samt transportbranschen. Jag har min grundutbildning från Chalmers, där jag läste till civilingenjör i maskinteknik, inriktning industriell logistik.

För närvarande är jag verksam i ett samarbetsprojekt mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och Högskolan i Borås.