Ett kritiskt förhållningssätt i undervisningspraktiken inom högre utbildning (4 veckor)

Begreppet kritiskt förhållningssätt utifrån olika tolkningar och forskning är centralt i kursen. Olika innebörder redovisas och diskussioner förs om hur dessa kan uttryckas i undervisning. Förutom kritiskt förhållningssätt utgör begrepp som transformativ undervisning, deliberativa samtal och agens viktiga inslag i kursen. Föreläsningar och workshops varvas för att uppmärksamma den egna undervisningspraktiken.

Kursen omfattar sammanlagt sju schemalagda tillfällen.

För att få kursintyg krävs, förutom fullgjorda kursuppgifter, deltagande vid samtliga kurstillfällen. Kursen ger inte högskolepoäng.

Kursen ges vårterminen 2025.

Vid frågor, kontakta Marita Cronqvist eller Getahun Yacob Abraham.