Resfria möten

Minska resandet i tjänsten – för klimatet

Högskolan strävar efter att minska verksamhetens påverkan på miljön. Ett mål i detta arbete är minskat resande i tjänsten för att minska utsläppet av koldioxid. Ett sätt är att välja resfria möten.

ZOOM

Högskolan använder programmet ZOOM som möjliggör distansmöten och distansundervisning över Internet.
Läs mer.

För att bidra till minskat resande i tjänsten bör du som medarbetare beakta följande punkter:

  • Undersök om aktuellt möte går att genomföras via videolänk, telefon eller i form av ett webbmöte.
  • Då du arrangerar ett möte, föreslå mötesparten att hålla mötet via de verktyg högskolan tillhandahåller.
  • Om den andra parten bjuder in till ett möte, efterfråga möjligheten att delta i form av ett resfritt möte.

Det verktyg som högskolan tillhandahåller för närvarande är ZOOM, vilket är anpassat för E-möten via webben, distansundervisning eller för träffa andra personer virtuellt (över Internet), med möjlighet till att dela både video, ljud och presentationer.

Läs mer

Resfria möten i myndigheter

REMM (extern länk) – resfria möten i myndigheter är ett projekt som drivs av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter, varav Högskolan i Borås är en av dessa. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.