Ersättning och traktamente

Traktamente

Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter.

Traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas för "skattefritt traktamente". Det krävs alltid minst en övernattning för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från hans eller hennes vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från bostaden.

Lönetillägg

Lönetillägg utbetalas enligt högskolans lokala reseavtal. Beloppen som utbetalas är skattepliktiga. För inrikes endagsförrättningar utgår ett särskilt belopp om man är borta över sex timmar. För flerdygnsförrättningar utgår ett och samma belopp för avrese- och hemkomstdagen och ytterligare ett belopp för mellanliggande dagar. Observera att om samtliga måltider ingått, utgår inte dessa lönetillägg.

Kostavdrag och kostförmån

Om arbetsgivaren betalar måltider under en

  • tjänsteresa
  • kurs
  • kongress
  • konferens
  • studieresa etc.

ska traktamentet minskas och den anställde ska bli förmånsbeskattad.

Undantag

  • fri kost på allmänna transportmedel
  • fri frukost på hotell
  • intern/extern representation

Det räcker att arbetsgivaren tillhandahåller en måltid vid en tjänsteresa för att traktamenten ska minskas. Det saknar betydelse om den anställde har ätit måltiden eller inte. För att en fri måltid ska leda till kostförmånsbeskattning krävs däremot att den anställde har ätit måltiden.

Läs mer om måltider som högskolan betalat (länk).

Privat övernattning

Ordnas privat logi utgår ett nattraktamente och ett nattillägg.

Egen bil

Om egen bil använts i tjänsten ersätts milkostnaden enl. IL (Inkomstskattelagen) samt högskolans lokala avtal.

Utlandstraktamente

Vid tjänsteresa utomlands utgår utlandstraktamente. Beloppet varierar beroende på land.