Forskarutbildningsutskott

Forsknings-och utbildningsnämnden har delegerat huvuddelen av de operativa besluten för forskarutbildning till forskarutbildningsutskott tillhörande vart och ett av de fyra områdena som faller inom de vetenskapliga examenstillstånden.

Området "Textil och mode" består dels av ett vetenskapligt delområde, dels av ett konstnärligt delområde. Det konstnärliga examenstillståndet lyder under nämnden för KFU, medan det vetenskapliga examenstillståndet lyder under FoU-nämnden. 

Varje utskott ska bestå av minst tre ledamöter, lägst docenter, tillsammans med två studentrepresentanter. Till varje område ska en studierektor för forskarutbildningen utses. Studierektor, prefekt och akademichef är ständigt adjungerade till utskottet.